Registrul entităților de cult – informatii

Datorită faptului că începând cu data de 1 aprilie 2019 pentru sponsorizările efectuate de către persoane juridice pentru susținerea unor entități nonprofit sunt acordate deduceri fiscale cu condiția ca beneficiarii sumelor sunt înscriși în Registrul entităților de cult pentru care sunt acordate aceste deduceri, în cele ce urmează îți vom spune ce este acest Registru, cine trebuie să se înscrie și cum se face acest lucru.

Drept urmare, ONG-urile din România trebuie să se înscrie și să figureze în Registrul entităților de cult pentru care sunt acordate deduceri fiscale:

  • Pentru ca aceste sponsorizări efectuate de către persoanele juridice pentru susținerea entităților nonprofit și unităților de cult să poată fi scăzute din impozitele datorate, conform legii;
  • Pentru ca sumele acordate de către persoanele fizice în limita unei cote de 3,5% din impozitul anual pentru susținerea unităților de cult și entităților nonprofit să fie virate în contul acestor beneficiari.

În cazul în care vrei să verifici un ONG, să vezi dacă apare sau nu în Registrul entităților/unităților de cult pentru care sunt acordate deduceri fiscale, poți accesa adresa www.anaf.ro la secțiunea Informații Publice.

În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor au posibilitatea de a se înscrie o serie de categorii de entități după cum urmează: fundații, asociații, unități de cult, instituții publice, dar și alte entități înființate prin intermediul unor instanțe judecătorești. Agenția Națională de Administrare Fiscală este cea care organizează și gestionează acest Registru al entităților de cult pentru care sunt acordate deduceri fiscale. Cu alte cuvinte, este un registru public care este afișat pe site-ul ANAF.

Cine trebuie să se înscrie în Registrul entităților de cult?

Absolut toate entitățile de cult/non-profit care pot beneficia de sponsorizări de la persoane juridice plătitoare de impozit pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor sau de la sumele acordate de persoanele fizice în limita unei cote de maxim 3,5% din impozitul pe venitul anual impozabil sau câștigul net anual impozabil trebuie să solicite înscrierea în Registrul entităților de cult pentru care sunt acordate deduceri fiscale.

În situația în care beneficiarul sponsorizării este înscris în Registrul entităților/unităților de cult pentru care sunt acordate deduceri fiscale la date încheierii contractului, persoanele juridice care plătesc impozit pe profit care acordă sponsorizarea scad sumei aferente acestor sponsorizări din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege.

În aceleași condiții, persoanele juridice care sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad sumele aferente sponsorizărilor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul unei valori care reprezintă aproximativ 20% din impozit. 

Angajatorul sau organul fiscal sau plătitorul de venit are obligația de ca în momentul plății sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează sau nu în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deducerile fiscale.

Înregistrarea și Beneficiile Legale: Tot ce Trebuie Să Știi Despre Registrul Entităților de Cult

Cum se realizează înscrierea în Registrul entităților de cult?

Înscrierea în registru se va realiza pe baza solicitării entității. Entitatea va depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță formularul cu numărul 163 denumit Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților de cult pentru care se acordă deducere personală 2023 alături de certificatul de atestare fiscală, care este eliberat de organul fiscal local în a cărui evidență figurează acesta ca plătitor de impozite și taxe locale. Asta în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ, la date depunerii cererii de înscriere în Registru următoarele condiții prevăzute în Codul Fiscal:

  • Își desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost înființată, pe baza unei declarații pe propria răspundere;
  • Și-a îndeplinit absolut toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  • Nu prezintă obligații restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  • A depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  • Nu a fost declarată inactivă.

Alături de cererea de înscriere se vor mai depune certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale în a căror evidență această entitate este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

Cererea de înscriere va fi soluționată în maxim cinci zile de la depunere și entitatea/unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile enumerate mai sus se înscrie în Registrul entităților de cult pentru care se acordă deducere personală 2023.

După analizarea cererii de înscriere și depunerea certificatelor de atestare fiscală se va întocmi un Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților de cult pentru care sunt acordate deduceri fiscale. Dacă se constată că entitatea îndeplinește cumulativ condițiile necesare înscrierii în Registru, se va elibera o decizie de aprobare. 

În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite toate condițiile cerute, cererea de înscriere în Registru va fi respinsă. Dar, înainte de respingerea cererii, compartimentul de specialitate va prelungi termenul de soluționare. 

Organizația/entitatea nonprofit va fi înștiințată în legătură cu prelungirea termenului de soluționare și asupra obligativității de a prezenta documentele și informațiile necesare, precum și a probabilității de a furniza probe suplimentare în vederea soluționării cererii.

Dacă o entitate non-profit/ unitate de cult a fost înregistrată în Registru printr-o eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă dintr-o eroare, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor. Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității nonprofit/ unității de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.

În situația în care entitatea/unitatea de cult nu îndeplinește oricare din criteriile cerute pentru înscrierea în Registru, i se va comunica decizia cu privire la respingerea cererii de înscriere în Registru.

Așadar, după cum spuneam mai sus începând cu 1 aprilie 2019, ca urmare a publicării Monitorului Oficial OPANAF nr. 1, Decretul nr. 819 din 19 martie 2019 prevede că sponsorizarea de către persoane juridice în sprijinul entităților nonprofit sau unităților de cult poate fi dedusă din impozitul datorat potrivit legii, cu condiția ca beneficiarul sumei să fie înscris în registru.

În acest sens, pentru a te asigura că organizația ta non-profit/cult este înregistrată în Registrul instituțiilor scutite de impozit/cult și că sponsorizarea ta este deductibilă din punct de vedere fiscal, poți efectua o căutare de corp/cult vizitând linkurile puse la dispoziție de site-ul oficial ANAF.

Prec.

Urm.

Introdu Comentariu